Forskar, skriver och utbildar om barns rättigheter.

Johanna von Bahr är doktor i statsvetenskap, expert på barns rättigheter samt styrelseledamot i Barnfonden.

Läs mer om Johanna

Nyhet!

Ny bok för förskolan: Delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen – en handbok för förskolan.

Handboken ger konkreta verktyg för att genomföra barnets rätt till delaktighet och inflytande, och vänder sig till alla verksamma inom förskolan.

Bilden visar omslaget till boken ”Delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen - en handbok för förskolan”

Med anledning av att barnkonventionen blev svensk lag 2020 gavs antologin Perspektiv på barnkonventionen ut av Child Rights Institute vid Lunds universitet. Antologin belyser barnkonventionen som rättsligt och praktiskt verktyg utifrån olika forsknings- och verksamhetsområden.

Johanna bidrar med ett kapitel om hur barnets rätt att skyddas mot våld har genomförts i Sverige och andra länder.

Läs mer om antologin