Föreläsningar & workshops

Johanna erbjuder föreläsningar och workshops om att genomföra barnkonventionen i olika verksamheter, utifrån olika teman, som:

  • Vad innebär det att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv?
  • Vad är barnets rätt till delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen, och hur kan detta uppnås?
  • Vad är barnets bästa och hur kan denna princip åstadkommas?
  • Hur påverkar ditt verksamhetsområde barns rättigheter?
  • Vilket ansvar för barns rättigheter har privat sektor?

Bilden visar Johanna i digitalt möte

Vill du veta mer? Maila: kontakt@johannavonbahr.com