Forskning

Under 2022 arbetar Johanna med postdok-forskning vid statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Projektet undersöker barnets rätt till delaktighet och demokrati. Läs mer

2020 doktorerade Johanna vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet med avhandlingen International organizations and children’s rights: Norm adoption, pressure tactics and state compliance.

Avhandlingen studerar tre sammanlänkade frågor:

1. Varför antar internationella organisationer barnrättsnormer?

2. Vilka taktiker använder internationella organisationer för att utöva påtryckningar för barns rättigheter och varför?

3. Vad förklarar staters varierande efterlevnad av barnets rätt att skyddas från våld?

Frågorna behandlas i fyra studier, varav de första två fokuserar särskilt på EU:s utrikespolitik och den tredje jämför EU och UNICEF. Den fjärde studien presenterar ny panel-data för 190 stater över olika organisationers bistånd och diplomatiska påtryckningar för barns rättigheter, samt länders lagliga skydd mot barnaga. Läs mer

Under arbetet med avhandlingen gästforskade Johanna vid Harvard FXB Center for Health and Human Rights. Läs mer