Delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen – en handbok för förskolan.

Smakprov

Delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen – en handbok för förskolan ges ut 2022 på Libers förlag. Johanna har skrivit boken tillsammans med Martina Lundström, förskollärare och pedagogisk rådgivare.

Handboken presenterar arbetssätt som syftar till att uppnå en barnrättsbaserad förskola i praktiken, och vänder sig till blivande och yrkesverksamma förskollärare och andra inom förskolan. Den erbjuder praktiska verktyg och passar såväl förskollärarutbildning som fortbildning inom arbetslag/organisation.

Ur Bibliotekstjänsts recension av boken:

”Författarna tydliggör de insatser som behövs och visar på de krav som ställs på pedagogen och verksamheten. De medvetandegör och belyser det ansvar som förskolan har när det gäller varje barns rätt till delaktighet och inflytande, samt betonar vikten av barnrättsarbetet i kopplingen till förskolans arbete med demokrati, jämställdhet och icke-diskriminering. Delaktighet och inflytande
enligt barnkonventionen är en synnerligen viktig och användbar bok.”
Helhetsbetyg 5 av 5. (BTJ-häftet nr 5, 2022. Lektör Ulf Mårtensson)

Beställ den här:

Adlibris

Akademibokhandeln

Bokus

Föreläsningar & Workshops

Johanna erbjuder föreläsningar och workshops kring bokens olika teman, såsom:

  • Hur kan vi som arbetar i förskolan bli bättre på att lyssna till och förstå barn i olika åldrar?
  • På vilket sätt kan förskolans arbete med demokrati förstärkas med ett barnrättsperspektiv?
  • Hur kan barnkonventionens grundprincip om barnets bästa ge vägledning för barns delaktighet i förskolan? 
  • Vad är en barnrättsbaserad förskola och hur kan detta uppnås i praktiken?

Kontakt för mer information: kontakt@johannavonbahr.com